Talearkiv

Redaktør: Hans Bergane

Webdesign: Rolf Lavik

Epost: post@misarepta.no

Telefon: +47 41 76 76 88

Postadresse: Misjon Sarepta, Solemdal, 6456 Skåla, Norway

Org.nr. 913786602

Kontonummeret er 3000.31.58000

 

Sarepta

Ha tro til Gud!

 

Ha tro til Gud!

"Vend øret hit

og kom til meg!

Hør!

Så skal deres sjel leve".

(Jesaja 55.3a)

Ettertanke

av Johannes Kleppa

 

Bibelskule - Ordets skule

Trusvedkjenning og tvilsvedkjenning.

Bibelens kunnskap og anna kunnskap

Når handling overkjører læra

Bibelsyn og openberring

Paktene – Israel og frelse

Spania og evangelisk forkynnelse

Å bestemma sitt kjønn

Bygland gav opptur

Vranglære og forkynning

Bibelhelg og Landsmøte

Nytale – ideologi og teologi

Visdom frå Herrens Ord

Om å snakka med Gud

Ein dag og ei hovudsak

Bibelskule – kunnskap og openberring

Vraka Herrens ord, vraka av Herren

Kristendommen og religionane

Er religion farleg?

Jesus lærde stadig folket

Då Gud steig ned

Fosteret – ulik verdi etter ulik lov

Inntrykk frå Spania

Sunt kristenliv og bibelundervisning

Å tru på Bibelen og Kristus

Vondskap og gudskunnskap

Guds bilete og landegrenser

Kristen tru og religiøsitet

Misjon, meditasjon og måleband

Ytringsfridom og vitnetjeneste

Guds ord på hjartespråket

Ytringsfridom og ytringsetikk

Nyttårsønskje

Julebodskap – antisemittisme og kristendomsforfylging

Juleevangeliet i Hebrearbrevet

Det er for lite

Alternativ gjevartjeneste

Frå bedehuset til himmelen

Døypte og misjon

Forfylging og materialisme

Den kristne kyrkja sitt oppdrag

Vårt ansvar for forfylgde

Bibelsyn og misjon

En prests bøner til Allah

Evolusjonslæra og døden

Bibelen til alle

Guds ord er nådemiddel

Æva nedlagt i menneskehjarta

Unådde folk og Spania

Nye perspektiv ved krossen

Eit verk av Gud eller menneske?